My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  250 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 2
  195 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề Lilama 2
 • 3
  157 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 4
  123 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 5
  75 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 6
  43 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 7
  23 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 8
  20 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 9
  15 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 10
  14 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 11
  11 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 12
  8 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 13
  5 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 14
  5 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 15
  4 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 16
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 17
  3 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 18
  2 thí sinh tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 19
  2 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 • 20
  1 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  4,091 lượt thi tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 2
  2,823 lượt thi tại Huyện đoàn Định Quán
 • 3
  2,389 lượt thi tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 4
  979 lượt thi tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 5
  460 lượt thi tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 6
  452 lượt thi tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 7
  407 lượt thi tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 8
  389 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Nghề Lilama 2
 • 9
  42 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 10
  34 lượt thi tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 11
  31 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 12
  30 lượt thi tại Thành đoàn Long Khánh
 • 13
  22 lượt thi tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 14
  16 lượt thi tại Huyện đoàn Long Thành
 • 15
  15 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 • 16
  10 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 17
  10 lượt thi tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 18
  6 lượt thi tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 19
  3 lượt thi tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 20
  3 lượt thi tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 961
  Tổng lượt đăng ký
 • 12,215
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thanh Quang

Địa chỉ:
Tel: 0396228105
Email: bantuyengiaotddn@gmail.com

Đăng ký nhanh: