My Aloha
Thanh niên Đồng Nai với Văn hóa giao thông Tuần 1
Cuộc thi được diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 08/9/2019 đến ngày 27/9/2019. Mỗi lượt thi trả lời 20 câu hỏi, thời gian tối đa để làm bài thi là 05 phút.
bắt đầu

16h00

08/09/2019

kết thúc

12h00

13/09/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

667 thí sinh đăng ký
 • 1
  159 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 2
  113 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 3
  97 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 4
  83 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 5
  58 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 6
  33 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 7
  25 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 8
  24 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 9
  15 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 10
  11 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 11
  8 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 12
  8 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 13
  6 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 14
  4 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 15
  4 thí sinh tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 16
  4 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 17
  3 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 18
  2 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2)
 • 19
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 20
  2 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • Xem thêm
9,935 thí sinh đã thi
 • 1
  3,668 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 2
  3,053 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 3
  1,066 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 4
  649 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 5
  506 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 6
  391 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 7
  288 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 8
  111 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 9
  80 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 10
  28 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 11
  13 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2)
 • 12
  13 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 13
  12 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 14
  11 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 15
  10 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 16
  9 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 17
  9 thí sinh tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 18
  4 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 19
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 20
  3 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ bảy, 27/04/2019

Thể lệ

thống kê
667

Lượt đăng ký

9,935

Lượt thi

Đăng ký nhanh: