My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

27/04/2019

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  159 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 2
  113 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 3
  97 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 4
  83 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 5
  58 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 6
  33 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 7
  25 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 8
  24 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 9
  15 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 10
  11 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 11
  8 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 12
  8 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 13
  6 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 14
  4 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 15
  4 thí sinh tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 16
  4 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 17
  3 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 18
  2 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 19
  2 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 20
  2 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2)
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  3,668 lượt thi tại Huyện đoàn Định Quán
 • 2
  3,053 lượt thi tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 3
  1,066 lượt thi tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 4
  649 lượt thi tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 5
  506 lượt thi tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 6
  391 lượt thi tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 7
  288 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 8
  111 lượt thi tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 9
  80 lượt thi tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 10
  28 lượt thi tại Huyện đoàn Long Thành
 • 11
  13 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2)
 • 12
  13 lượt thi tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 13
  12 lượt thi tại Thành đoàn Long Khánh
 • 14
  11 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 15
  10 lượt thi tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 16
  9 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 17
  9 lượt thi tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 18
  4 lượt thi tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 19
  4 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 20
  3 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 667
  Tổng lượt đăng ký
 • 9,935
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thanh Quang

Địa chỉ:
Tel: 0396228105
Email: bantuyengiaotddn@gmail.com

Đăng ký nhanh: