My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  7 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 2
  5 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 3
  5 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 4
  5 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 • 5
  5 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 6
  5 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 7
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 8
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 9
  4 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 10
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 11
  3 thí sinh tại Đoàn trường CĐ CN&QT Sonadezi
 • 12
  3 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 13
  2 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 14
  2 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 15
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 16
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 17
  1 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 18
  1 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 19
  1 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 20
  1 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • Chưa có kết quả thi

Thống kê tổng

 • 65
  Tổng lượt đăng ký
 • 0
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tỉnh đoàn Đồng Nai

Địa chỉ:
Tel: 0869587979
Email: bantuyengiaotddn@gmail.com

Đăng ký nhanh: