Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  167 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 14
 • 2
  144 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 3
  127 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 4
  93 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 5
  88 thí sinh tại CĐGV trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 6
  62 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 7
  57 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 8
  56 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 9
  34 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 10
  29 thí sinh tại CĐGV trung tâm GDTX Quận 3
 • 11
  17 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 3
 • 12
  14 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 6
 • 13
  10 thí sinh tại Đoàn trường THPT Marie Curie
 • 14
  8 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 7
 • 15
  5 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 8
 • 16
  4 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 9
 • 17
  3 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 1
 • 18
  3 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 11
 • 19
  3 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 4
 • 20
  2 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lê Thị Hồng Gấm
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  206 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 14
 • 2
  166 lượt thi tại Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 3
  146 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 4
  114 lượt thi tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 5
  106 lượt thi tại CĐGV trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 6
  79 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 7
  75 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 8
  67 lượt thi tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 9
  51 lượt thi tại CĐGV trung tâm GDTX Quận 3
 • 10
  44 lượt thi tại Thí sinh tự do
 • 11
  22 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 3
 • 12
  21 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 6
 • 13
  11 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 7
 • 14
  8 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 9
 • 15
  7 lượt thi tại Đoàn trường THPT Marie Curie
 • 16
  6 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 8
 • 17
  5 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 11
 • 18
  4 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 5
 • 19
  4 lượt thi tại CĐGV trường THPT Marie Curie
 • 20
  4 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 4
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 936
  Tổng lượt đăng ký
 • 0
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

USA

Địa chỉ: HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN 3
Tel: 0934158178
Email: myhcmup10@gmail.com

Đăng ký nhanh: