My Aloha
THÁCH ĐẤU TRI THỨC - CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
Dành cho đoàn viên, thanh niên khu vực trường học Quận 3
bắt đầu

07h00

04/11/2019

kết thúc

17h00

09/11/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

936 thí sinh đăng ký
 • 1
  166 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 14
 • 2
  144 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 3
  129 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 4
  92 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 5
  88 thí sinh tại CĐGV trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 6
  62 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 7
  58 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 8
  57 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 9
  33 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 10
  28 thí sinh tại CĐGV trung tâm GDTX Quận 3
 • 11
  17 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 3
 • 12
  14 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 6
 • 13
  10 thí sinh tại Đoàn trường THPT Marie Curie
 • 14
  8 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 7
 • 15
  5 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 8
 • 16
  4 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 9
 • 17
  3 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 1
 • 18
  3 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 11
 • 19
  3 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 4
 • 20
  2 thí sinh tại CĐGV trường THPT Marie Curie
 • Xem thêm
0 thí sinh đã thi
 • 1
  206 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 14
 • 2
  166 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 3
  146 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 4
  114 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 5
  106 thí sinh tại CĐGV trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 6
  79 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 7
  75 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 8
  67 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 9
  51 thí sinh tại CĐGV trung tâm GDTX Quận 3
 • 10
  44 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 11
  22 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 3
 • 12
  21 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 6
 • 13
  11 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 7
 • 14
  8 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 9
 • 15
  7 thí sinh tại Đoàn trường THPT Marie Curie
 • 16
  6 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 8
 • 17
  5 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 11
 • 18
  4 thí sinh tại CĐGV trường THPT Marie Curie
 • 19
  4 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 4
 • 20
  4 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 5
 • Xem thêm
 • 1
  Phan Hồ Duy Khang
  Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 2
  Hạnh Duyên Phan
  Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 3
  Tấn Tiến
  CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 4
  Nguyễn Phương Tú Anh
  CĐGV trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 5
  Võ Ngọc Anh Thy
  Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 6
  Nguyễn Phạm Vũ Vi
  CĐGV trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 7
  Hồ Hạnh Bảo Ngọc
  Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 8
  Khanh Minh Đoàn
  Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 9
  Nguyen Thi Ngoc Tuyen
  CĐGV trực thuộc Phường 6
 • 10
  Nguyễn Ngọc Thiên Kim
  CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 11
  Nguyễn Thị Ngọc Duyên
  Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 12
  Nguyễn Triều Sủng
  Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 13
  Nguyễn Thế Hoàng Minh
  Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 14
  Trần Tuấn Khang
  Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 15
  Võ Thắng
  Thí sinh tự do
 • 16
  Hai Đăng
  Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 17
  Nguyễn Văn Mộng
  Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 18
  Đăng Trịnh
  Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 19
  Đặng Ngọc Vân
  Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 20
  Mỹ Hương Trần Dương
  CĐGV trực thuộc Phường 6
 • Xem thêm
thống kê
936

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: