My Aloha
Test sát hạch F22 (TNV cả những bạn đỗ nhưng chưa trao áo)
trắc nghiệm
bắt đầu

11h00

04/05/2021

kết thúc

23h59

05/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

24 thí sinh đăng ký
20 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
24

Lượt đăng ký

20

Lượt thi

Đăng ký nhanh: