My Aloha
TEST NĂNG LỰC ĐẦU VÀO KV6 PLUS
bắt đầu

00h00

10/05/2020

kết thúc

00h00

10/05/2025

cuộc thi sẽ kết thúc trong

99 thí sinh đăng ký
95 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
99

Lượt đăng ký

95

Lượt thi

Đăng ký nhanh: