My Aloha
TEST NĂNG LỰC ĐẦU VÀO KHÁNH HÒA
bắt đầu

07h00

11/05/2020

kết thúc

07h00

11/05/2025

cuộc thi sẽ kết thúc trong

39 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
34 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
39

Lượt đăng ký

34

Lượt thi

Đăng ký nhanh: