My Aloha
Test de niveau français
Kì thi kết thúc khóa 24 giờ dành riêng cho các học viên lớp TCF Canada – Onestar alliance.
bắt đầu

11h00

11/06/2021

kết thúc

14h00

01/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

20 lượt đăng ký
23 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
20

Lượt đăng ký

23

Lượt thi

Đăng ký nhanh: