My Aloha
Test
Phòng thi test, Không phận sự miễn vào
bắt đầu

09h30

17/07/2020

kết thúc

12h00

17/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

12 thí sinh đăng ký
 • 1
  1 thí sinh tại Đoàn Kết
 • 2
  1 thí sinh tại 3NT
 • 3
  1 thí sinh tại Hận lẫn nhau
 • 4
  1 thí sinh tại Vui là chính
 • 5
  1 thí sinh tại TANN-Law
26 thí sinh đã thi
 • 1
  2 thí sinh tại Vui là chính
 • 2
  1 thí sinh tại Hận lẫn nhau
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
12

Lượt đăng ký

26

Lượt thi

Đăng ký nhanh: