My Aloha
[SLOG CHALLENGE 2021] Vòng 1: Online Test
Bạn hãy chắc chắn tâm lý ổn định vì mỗi bạn chỉ có MỘT lần làm bài thi với 30 câu trong vòng 15 phút
bắt đầu

17h55

08/06/2021

kết thúc

23h55

07/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

297 lượt đăng ký
285 lượt dự thi
 • 1
  Dịch Minh Huy
 • 2
  Đinh Công Minh
 • 3
  Trần Bảo Thư
 • 4
  Lương Linh
 • 5
  Diep Le
 • 6
  Phạm Công Phượng
 • 7
  Nguyễn Đăng Ý Nhàn
 • 8
  Nguyễn Thị Ngọc Dung
 • 9
  Trần Thị Linh Giang
 • 10
  Nguyễn Quỳnh
 • 11
  Trâm Anh
 • 12
  Quynh Anh
 • 13
  Vũ Thị Mai Hậu
 • 14
  Phạm Ngọc Khánh Huyền
 • 15
  Dinh Cong Minh
 • 16
  Huỳnh Nhật Bảo
 • 17
  Nguyễn Trọng Quang Trung
 • 18
  NGUYỄN HÀ THƯỢNG NHÂN
 • 19
  Trần Vũ Hà Nhi
 • 20
  Mã Thị Thùy Duyên
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
297

Lượt đăng ký

285

Lượt thi

Đăng ký nhanh: