My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  11 thí sinh tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh
 • 2
  2 thí sinh tại Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  9 lượt thi tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh
 • 2
  2 lượt thi tại Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh
 • 3
  1 lượt thi tại KS17TT
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 13
  Tổng lượt đăng ký
 • 13
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

KS17 Thanh tra - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Địa chỉ: Số 10, đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0339653999 - 0929145674
Email: ks17thanhtrahvhc@gmail.com

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi