My Aloha
Sinh hoạt chủ điểm T3/2020
Cuộc thi trắc nghiệm liên Chi đoàn khối HCSN
bắt đầu

21h00

23/03/2020

kết thúc

00h00

26/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

73 thí sinh đăng ký
 • 1
  22 thí sinh tại Trung tâm y tế
 • 2
  16 thí sinh tại Trung tâm văn hoá - Thể dục thể thao
 • 3
  16 thí sinh tại Toà án
 • 4
  10 thí sinh tại Viện kiểm sát
 • 5
  7 thí sinh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • 6
  2 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội
 • Xem thêm
57 thí sinh đã thi
 • 1
  20 thí sinh tại Trung tâm y tế
 • 2
  11 thí sinh tại Toà án
 • 3
  10 thí sinh tại Trung tâm văn hoá - Thể dục thể thao
 • 4
  9 thí sinh tại Viện kiểm sát
 • 5
  7 thí sinh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
73

Lượt đăng ký

57

Lượt thi

Đăng ký nhanh: