My Aloha
Sinh Hoạt Chi Đoàn Chủ Điểm Tháng 3
Cuộc thi diễn ra trong thời gian 1 ngày, các bạn Đoàn viên sẽ phải trả lời 29 câu hỏi trong thời gian 15 phút
bắt đầu

03h42

02/04/2021

kết thúc

19h00

30/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

41 thí sinh đăng ký
88 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
41

Lượt đăng ký

88

Lượt thi

Đăng ký nhanh: