My Aloha
Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm lần 2 - đợt 1
Thí sinh cần trả lời đúng ít nhất 12/20 câu để được công nhận tham gia hoạt động.
bắt đầu

08h00

04/04/2021

kết thúc

23h59

08/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

147 thí sinh đăng ký
146 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
147

Lượt đăng ký

146

Lượt thi

Đăng ký nhanh: