My Aloha
sdasd
ádasd
bắt đầu

10h10

07/11/2019

kết thúc

22h00

16/11/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3 thí sinh đăng ký
 • 1
  1 thí sinh tại Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 2
  1 thí sinh tại Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 3
  1 thí sinh tại Đại học Mỏ - Địa Chất
0 thí sinh đã thi
 • 1
  4 thí sinh tại Đại học Mỏ - Địa Chất
 • 2
  2 thí sinh tại Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 3
  1 thí sinh tại Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 1
  Mydiep
  Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 2
  Le Xuan Ngoc
  Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 3
  QTV
  Đại học Mỏ - Địa Chất
thống kê
3

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: