My Aloha
SÁNG MÃI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Tuyên truyền cho Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân.
bắt đầu

20h30

20/04/2020

kết thúc

23h00

05/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

250 thí sinh đăng ký
 • 1
  54 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 14 Quận 5
 • 2
  35 thí sinh tại Chi bộ khu phố 6
 • 3
  30 thí sinh tại Chi bộ khu phố 5
 • 4
  22 thí sinh tại Chi bộ trường Mầm non Họa Mi 1
 • 5
  17 thí sinh tại Chi bộ trường Mầm non 14A
 • 6
  14 thí sinh tại Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh
 • 7
  12 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 14 Quận 5
 • 8
  11 thí sinh tại Chi bộ khu phố 9
 • 9
  10 thí sinh tại Chi bộ trường THCS Trần Bội Cơ
 • 10
  8 thí sinh tại Chi bộ khu phố 1
 • 11
  7 thí sinh tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 14 Quận 5
 • 12
  6 thí sinh tại Chi bộ khu phố 7
 • 13
  6 thí sinh tại Chi bộ khu phố 8
 • 14
  5 thí sinh tại Chi bộ Chợ Phùng Hưng
 • 15
  4 thí sinh tại Chi bộ khu phố 2
 • 16
  2 thí sinh tại Hội Người cao tuổi Phường 14 Quận 5
 • 17
  2 thí sinh tại Hội Khuyến học Phường 14 Quận 5
 • 18
  1 thí sinh tại Chi bộ khu phố 3
 • 19
  1 thí sinh tại Chi bộ khu phố 4
 • 20
  1 thí sinh tại Chi bộ Công an
 • Xem thêm
4,021 thí sinh đã thi
 • 1
  2,476 thí sinh tại Chi bộ khu phố 6
 • 2
  530 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 14 Quận 5
 • 3
  299 thí sinh tại Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh
 • 4
  203 thí sinh tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 14 Quận 5
 • 5
  91 thí sinh tại Chi bộ trường Mầm non Họa Mi 1
 • 6
  86 thí sinh tại Hội Khuyến học Phường 14 Quận 5
 • 7
  79 thí sinh tại Chi bộ khu phố 5
 • 8
  51 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 14 Quận 5
 • 9
  46 thí sinh tại Chi bộ khu phố 9
 • 10
  46 thí sinh tại Chi bộ trường Mầm non 14A
 • 11
  22 thí sinh tại Chi bộ khu phố 8
 • 12
  20 thí sinh tại Chi bộ khu phố 3
 • 13
  17 thí sinh tại Chi bộ trường THCS Trần Bội Cơ
 • 14
  14 thí sinh tại Hội Người cao tuổi Phường 14 Quận 5
 • 15
  14 thí sinh tại Chi bộ khu phố 1
 • 16
  8 thí sinh tại Chi bộ khu phố 7
 • 17
  5 thí sinh tại Chi bộ khu phố 2
 • 18
  5 thí sinh tại Chi bộ Chợ Phùng Hưng
 • 19
  3 thí sinh tại Chi bộ khu phố 4
 • 20
  3 thí sinh tại Chi bộ Doanh nghiệp
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
250

Lượt đăng ký

4,021

Lượt thi

Đăng ký nhanh: