My Aloha
SÂN CHƠI "VĂN HÓA GIAO THÔNG"
Các thí sinh tham gia trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chủ đề ATGT trong thời gian 5 phút. Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 03 lượt
bắt đầu

18h00

22/07/2021

kết thúc

21h00

25/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

36 lượt đăng ký
54 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
36

Lượt đăng ký

54

Lượt thi

Đăng ký nhanh: