My Aloha
SÂN CHƠI TIẾNG ANH TUẦN 4
SÂN CHƠI TIẾNG ANH TUẦN 4
bắt đầu

00h00

22/07/2020

kết thúc

00h00

31/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

42 thí sinh đăng ký
 • 1
  18 thí sinh tại Phường 06
 • 2
  9 thí sinh tại Phường 10
 • 3
  5 thí sinh tại Phường 13
 • 4
  4 thí sinh tại Phường 12
 • 5
  3 thí sinh tại Phường 07
 • 6
  2 thí sinh tại Khác
 • 7
  1 thí sinh tại Phường 01
 • Xem thêm
40 thí sinh đã thi
 • 1
  18 thí sinh tại Phường 06
 • 2
  8 thí sinh tại Phường 10
 • 3
  4 thí sinh tại Phường 13
 • 4
  4 thí sinh tại Phường 12
 • 5
  3 thí sinh tại Phường 07
 • 6
  2 thí sinh tại Khác
 • 7
  1 thí sinh tại Phường 01
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
42

Lượt đăng ký

40

Lượt thi

Đăng ký nhanh: