My Aloha
Sân chơi Âm nhạc trực tuyến
Cuộc thi diễn ra trong 3 ngày, Đối tượng Thiếu nhi từ 06 tuổi đến 12 tuổi trên địa bàn phường.
bắt đầu

08h00

14/06/2021

kết thúc

17h00

16/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

44 lượt đăng ký
 • 1
  28 thí sinh tại Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 2
  7 thí sinh tại Thanh thiếu nhi Khu phố 1
 • 3
  6 thí sinh tại Thanh thiếu nhi Khu phố 3
 • 4
  2 thí sinh tại Thanh thiếu nhi Khu phố 5
 • 5
  1 thí sinh tại Thanh thiếu nhi Khu phố 6
101 lượt dự thi
 • 1
  34 thí sinh tại Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 2
  22 thí sinh tại Thanh thiếu nhi Khu phố 3
 • 3
  16 thí sinh tại Thanh thiếu nhi Khu phố 5
 • 4
  12 thí sinh tại Thanh thiếu nhi Khu phố 1
 • 5
  10 thí sinh tại Thanh thiếu nhi Khu phố 4
 • 6
  7 thí sinh tại Thanh thiếu nhi Khu phố 6
 • Xem thêm
 • 1
  LƯU TRẦN TUẤN ĐẠT
  Thanh thiếu nhi Khu phố 1
 • 2
  HOÀNG LÊ GIA ANH
  Thanh thiếu nhi Khu phố 1
 • 3
  HUỲNH THANH LÂN
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 4
  Trương Châu
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 5
  Trần Ngọc Tuyết Vy
  Thanh thiếu nhi Khu phố 6
 • 6
  Trần Bảo Long
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 7
  Nguyễn Phúc Minh Khuê
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 8
  Lê Gia Hân
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 9
  Nguyễn Tô Kiến Văn
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 10
  Phus Quis
  Thanh thiếu nhi Khu phố 3
 • 11
  Nguyễn Kim Hồng
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 12
  Thanh
  Thanh thiếu nhi Khu phố 5
 • 13
  Trương Nhã Duyên
  Thanh thiếu nhi Khu phố 3
 • 14
  Thủy Tiên
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 15
  Dương Hà Mi
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 16
  Dazai Osamu
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 17
  Lengocpanh
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 18
  Trương Nhã Huệ
  Thanh thiếu nhi Khu phố 3
 • 19
  Lý Nguyệt Oanh
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • 20
  Phạm Gia Ân
  Thanh thiếu nhi Khu phố 2
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
44

Lượt đăng ký

101

Lượt thi

Đăng ký nhanh: