My Aloha
RẠNG NGỜI TRANG SỬ TRƯỜNG THPT VĨNH LINH
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử trường nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập
bắt đầu

07h30

10/05/2019

kết thúc

23h00

15/08/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

537 thí sinh đăng ký
 • 1
  88 thí sinh tại Cựu học sinh (ra trường từ năm 2019 trở về trước)
 • 2
  51 thí sinh tại Lớp 12A1 (năm học 2019-2020)
 • 3
  42 thí sinh tại Lớp 10A1 (năm học 2019-2020)
 • 4
  36 thí sinh tại Lớp 12A7 (năm học 2019-2020)
 • 5
  29 thí sinh tại Lớp 12A3 (năm học 2019-2020)
 • 6
  25 thí sinh tại Lớp 11A2 (năm học 2019-2020)
 • 7
  24 thí sinh tại Lớp 12A2 (năm học 2019-2020)
 • 8
  23 thí sinh tại Lớp 11A8 (năm học 2019-2020)
 • 9
  23 thí sinh tại Lớp 11A4 (năm học 2019-2020)
 • 10
  22 thí sinh tại Lớp 11B3 (năm học 2019-2020)
 • 11
  22 thí sinh tại Lớp 12A5 (năm học 2019-2020)
 • 12
  22 thí sinh tại Lớp 12B1 (năm học 2019-2020)
 • 13
  18 thí sinh tại Lớp 10A3 (năm học 2019-2020)
 • 14
  18 thí sinh tại Lớp 10A9 (năm học 2019-2020)
 • 15
  15 thí sinh tại Lớp 11A3 (năm học 2019-2020)
 • 16
  12 thí sinh tại Lớp 12B3 (năm học 2019-2020)
 • 17
  11 thí sinh tại Lớp 11A1 (năm học 2019-2020)
 • 18
  10 thí sinh tại Lớp 10A2 (năm học 2019-2020)
 • 19
  8 thí sinh tại Lớp 12B2 (năm học 2019-2020)
 • 20
  5 thí sinh tại Lớp 10A7 (năm học 2019-2020)
 • Xem thêm
767 thí sinh đã thi
 • 1
  109 thí sinh tại Cựu học sinh (ra trường từ năm 2019 trở về trước)
 • 2
  98 thí sinh tại Lớp 12A1 (năm học 2019-2020)
 • 3
  70 thí sinh tại Lớp 12A7 (năm học 2019-2020)
 • 4
  66 thí sinh tại Lớp 10A1 (năm học 2019-2020)
 • 5
  40 thí sinh tại Lớp 12A3 (năm học 2019-2020)
 • 6
  38 thí sinh tại Lớp 11B3 (năm học 2019-2020)
 • 7
  38 thí sinh tại Lớp 11A2 (năm học 2019-2020)
 • 8
  33 thí sinh tại Lớp 11A8 (năm học 2019-2020)
 • 9
  31 thí sinh tại Lớp 11A4 (năm học 2019-2020)
 • 10
  28 thí sinh tại Lớp 12A2 (năm học 2019-2020)
 • 11
  26 thí sinh tại Lớp 12A5 (năm học 2019-2020)
 • 12
  26 thí sinh tại Lớp 12B1 (năm học 2019-2020)
 • 13
  22 thí sinh tại Lớp 11A3 (năm học 2019-2020)
 • 14
  20 thí sinh tại Lớp 10A9 (năm học 2019-2020)
 • 15
  18 thí sinh tại Lớp 10A3 (năm học 2019-2020)
 • 16
  17 thí sinh tại Lớp 12B3 (năm học 2019-2020)
 • 17
  12 thí sinh tại Lớp 10A2 (năm học 2019-2020)
 • 18
  11 thí sinh tại Lớp 11A1 (năm học 2019-2020)
 • 19
  11 thí sinh tại Lớp 12B2 (năm học 2019-2020)
 • 20
  10 thí sinh tại Lớp 10A8 (năm học 2019-2020)
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ năm, 09/05/2019

Thông báo về cuộc thi


Tin tức

Đơn vị tài trợ
thống kê
537

Lượt đăng ký

767

Lượt thi

Đăng ký nhanh: