My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  69 thí sinh tại Cựu học sinh (ra trường từ năm 2019 trở về trước)
 • 2
  47 thí sinh tại Lớp 12A1 (năm học 2019-2020)
 • 3
  28 thí sinh tại Lớp 12A7 (năm học 2019-2020)
 • 4
  13 thí sinh tại Lớp 11A4 (năm học 2019-2020)
 • 5
  8 thí sinh tại Lớp 12A3 (năm học 2019-2020)
 • 6
  8 thí sinh tại Lớp 11A3 (năm học 2019-2020)
 • 7
  6 thí sinh tại Lớp 10A1 (năm học 2019-2020)
 • 8
  4 thí sinh tại Lớp 10A8 (năm học 2019-2020)
 • 9
  3 thí sinh tại Lớp 11B3 (năm học 2019-2020)
 • 10
  3 thí sinh tại Lớp 11A8 (năm học 2019-2020)
 • 11
  3 thí sinh tại Lớp 11A6 (năm học 2019-2020)
 • 12
  2 thí sinh tại Lớp 12A2 (năm học 2019-2020)
 • 13
  2 thí sinh tại Lớp 12B1 (năm học 2019-2020)
 • 14
  2 thí sinh tại Lớp 12A4 (năm học 2019-2020)
 • 15
  2 thí sinh tại Lớp 11A2 (năm học 2019-2020)
 • 16
  2 thí sinh tại Lớp 12B2 (năm học 2019-2020)
 • 17
  1 thí sinh tại Lớp 12A5 (năm học 2019-2020)
 • 18
  1 thí sinh tại Lớp 11B1 (năm học 2019-2020)
 • 19
  1 thí sinh tại Lớp 11B2 (năm học 2019-2020)
 • 20
  1 thí sinh tại Lớp 12B3 (năm học 2019-2020)
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  91 lượt thi tại Lớp 12A1 (năm học 2019-2020)
 • 2
  84 lượt thi tại Cựu học sinh (ra trường từ năm 2019 trở về trước)
 • 3
  56 lượt thi tại Lớp 12A7 (năm học 2019-2020)
 • 4
  15 lượt thi tại Lớp 11A4 (năm học 2019-2020)
 • 5
  10 lượt thi tại Lớp 11A3 (năm học 2019-2020)
 • 6
  6 lượt thi tại Lớp 11B3 (năm học 2019-2020)
 • 7
  6 lượt thi tại Lớp 12A3 (năm học 2019-2020)
 • 8
  6 lượt thi tại Lớp 10A1 (năm học 2019-2020)
 • 9
  5 lượt thi tại Lớp 11A6 (năm học 2019-2020)
 • 10
  5 lượt thi tại Lớp 10A8 (năm học 2019-2020)
 • 11
  4 lượt thi tại Lớp 12B2 (năm học 2019-2020)
 • 12
  3 lượt thi tại Lớp 11A8 (năm học 2019-2020)
 • 13
  3 lượt thi tại Lớp 12B1 (năm học 2019-2020)
 • 14
  2 lượt thi tại Lớp 10A5 (năm học 2019-2020)
 • 15
  2 lượt thi tại Lớp 10A2 (năm học 2019-2020)
 • 16
  2 lượt thi tại Lớp 12A4 (năm học 2019-2020)
 • 17
  2 lượt thi tại Lớp 11A2 (năm học 2019-2020)
 • 18
  2 lượt thi tại Lớp 12B3 (năm học 2019-2020)
 • 19
  2 lượt thi tại Lớp 10B3 (năm học 2019-2020)
 • 20
  1 lượt thi tại Lớp 11B1 (năm học 2019-2020)
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 211
  Tổng lượt đăng ký
 • 308
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Trường THPT Vĩnh Linh

Địa chỉ:
Tel: 0913456077
Email: thptvinhlinhqt@quangtri.edu.vn

Đăng ký nhanh: