My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  88 thí sinh tại Cựu học sinh (ra trường từ năm 2019 trở về trước)
 • 2
  51 thí sinh tại Lớp 12A1 (năm học 2019-2020)
 • 3
  42 thí sinh tại Lớp 10A1 (năm học 2019-2020)
 • 4
  36 thí sinh tại Lớp 12A7 (năm học 2019-2020)
 • 5
  29 thí sinh tại Lớp 12A3 (năm học 2019-2020)
 • 6
  25 thí sinh tại Lớp 11A2 (năm học 2019-2020)
 • 7
  24 thí sinh tại Lớp 12A2 (năm học 2019-2020)
 • 8
  23 thí sinh tại Lớp 11A4 (năm học 2019-2020)
 • 9
  23 thí sinh tại Lớp 11A8 (năm học 2019-2020)
 • 10
  22 thí sinh tại Lớp 11B3 (năm học 2019-2020)
 • 11
  22 thí sinh tại Lớp 12A5 (năm học 2019-2020)
 • 12
  22 thí sinh tại Lớp 12B1 (năm học 2019-2020)
 • 13
  18 thí sinh tại Lớp 10A3 (năm học 2019-2020)
 • 14
  18 thí sinh tại Lớp 10A9 (năm học 2019-2020)
 • 15
  15 thí sinh tại Lớp 11A3 (năm học 2019-2020)
 • 16
  12 thí sinh tại Lớp 12B3 (năm học 2019-2020)
 • 17
  11 thí sinh tại Lớp 11A1 (năm học 2019-2020)
 • 18
  10 thí sinh tại Lớp 10A2 (năm học 2019-2020)
 • 19
  8 thí sinh tại Lớp 12B2 (năm học 2019-2020)
 • 20
  5 thí sinh tại Lớp 10A7 (năm học 2019-2020)
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  109 lượt thi tại Cựu học sinh (ra trường từ năm 2019 trở về trước)
 • 2
  98 lượt thi tại Lớp 12A1 (năm học 2019-2020)
 • 3
  70 lượt thi tại Lớp 12A7 (năm học 2019-2020)
 • 4
  66 lượt thi tại Lớp 10A1 (năm học 2019-2020)
 • 5
  40 lượt thi tại Lớp 12A3 (năm học 2019-2020)
 • 6
  38 lượt thi tại Lớp 11B3 (năm học 2019-2020)
 • 7
  38 lượt thi tại Lớp 11A2 (năm học 2019-2020)
 • 8
  33 lượt thi tại Lớp 11A8 (năm học 2019-2020)
 • 9
  31 lượt thi tại Lớp 11A4 (năm học 2019-2020)
 • 10
  28 lượt thi tại Lớp 12A2 (năm học 2019-2020)
 • 11
  26 lượt thi tại Lớp 12A5 (năm học 2019-2020)
 • 12
  26 lượt thi tại Lớp 12B1 (năm học 2019-2020)
 • 13
  22 lượt thi tại Lớp 11A3 (năm học 2019-2020)
 • 14
  20 lượt thi tại Lớp 10A9 (năm học 2019-2020)
 • 15
  18 lượt thi tại Lớp 10A3 (năm học 2019-2020)
 • 16
  17 lượt thi tại Lớp 12B3 (năm học 2019-2020)
 • 17
  12 lượt thi tại Lớp 10A2 (năm học 2019-2020)
 • 18
  11 lượt thi tại Lớp 11A1 (năm học 2019-2020)
 • 19
  11 lượt thi tại Lớp 12B2 (năm học 2019-2020)
 • 20
  10 lượt thi tại Lớp 10A8 (năm học 2019-2020)
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 537
  Tổng lượt đăng ký
 • 767
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Trường THPT Vĩnh Linh

Địa chỉ:
Tel: 0913456077
Email: thptvinhlinhqt@quangtri.edu.vn

Đăng ký nhanh: