My Aloha
PLYN
Hello
bắt đầu

19h30

22/05/2020

kết thúc

16h00

31/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

13 thí sinh đăng ký
 • 1
  6 thí sinh tại 10A
 • 2
  2 thí sinh tại 11T
 • 3
  1 thí sinh tại 11L
 • 4
  1 thí sinh tại 12A
22 thí sinh đã thi
 • 1
  10 thí sinh tại 10A
 • 2
  4 thí sinh tại 11T
 • 3
  1 thí sinh tại 11L
 • 4
  1 thí sinh tại 12A
 • 1
  Huỳnh Nguyễn Minh Huy
  11T
 • 2
  Phuoc Minh
  10A
 • 3
  Phan Lê Yến Nhi
  11T
 • 4
  Toàn
  10A
 • 5
  TK Thanh Thanh
  11L
 • 6
  Phan Nguyen Hai Yen
 • 7
  Quân Quân
 • 8
  Hồ Hương Hương
 • 9
  Siriu
  10A
 • 10
  Phát Lê
  12A
 • 11
  TRƯƠNG NGUYÊN BẢO TRÂN
  10A
 • 12
  VT Quế Trân
  10A
 • 13
  Trần Thị Yến Linh
  10A
 • Xem thêm
Đơn vị tài trợ
thống kê
13

Lượt đăng ký

22

Lượt thi

Đăng ký nhanh: