My Aloha
PHỤ TRÁCH CHI TÀI NĂNG - Năm học 2019 - 2020
Sân chơi dành cho Phụ trách Chi tại các Liên đội thuộc Hội Đồng Đội Quận 9.
bắt đầu

08h00

20/06/2020

kết thúc

20h00

22/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

785 thí sinh đăng ký
 • 1
  84 thí sinh tại THCS ĐẶNG TẤN TÀI
 • 2
  54 thí sinh tại TH - THCS NGÔ THỜI NHIỆM
 • 3
  53 thí sinh tại THCS TRẦN QUỐC TOẢN
 • 4
  48 thí sinh tại THCS HƯNG BÌNH
 • 5
  48 thí sinh tại THCS HOA LƯ
 • 6
  47 thí sinh tại TH TÂN PHÚ
 • 7
  43 thí sinh tại THCS PHƯỚC BÌNH
 • 8
  39 thí sinh tại THCS TĂNG NHƠN PHÚ B
 • 9
  32 thí sinh tại TH BÙI VĂN MỚI
 • 10
  32 thí sinh tại THCS TÂN PHÚ
 • 11
  29 thí sinh tại TH TRƯỜNG THẠNH
 • 12
  27 thí sinh tại THCS LONG BÌNH
 • 13
  25 thí sinh tại THCS TRƯỜNG THẠNH
 • 14
  25 thí sinh tại TH NGUYỄN MINH QUANG
 • 15
  24 thí sinh tại TH TẠ UYÊN
 • 16
  23 thí sinh tại TH TRƯƠNG VĂN THÀNH
 • 17
  18 thí sinh tại THCS LONG PHƯỚC
 • 18
  17 thí sinh tại TH PHONG PHÚ
 • 19
  16 thí sinh tại TH ĐINH TIÊN HOÀNG
 • 20
  14 thí sinh tại TH HIỆP PHÚ
 • Xem thêm
782 thí sinh đã thi
 • 1
  85 thí sinh tại THCS ĐẶNG TẤN TÀI
 • 2
  56 thí sinh tại TH - THCS NGÔ THỜI NHIỆM
 • 3
  52 thí sinh tại THCS TRẦN QUỐC TOẢN
 • 4
  48 thí sinh tại THCS HƯNG BÌNH
 • 5
  48 thí sinh tại THCS HOA LƯ
 • 6
  47 thí sinh tại TH TÂN PHÚ
 • 7
  43 thí sinh tại THCS PHƯỚC BÌNH
 • 8
  38 thí sinh tại THCS TĂNG NHƠN PHÚ B
 • 9
  32 thí sinh tại TH BÙI VĂN MỚI
 • 10
  31 thí sinh tại THCS TÂN PHÚ
 • 11
  29 thí sinh tại TH TRƯỜNG THẠNH
 • 12
  27 thí sinh tại THCS LONG BÌNH
 • 13
  25 thí sinh tại TH NGUYỄN MINH QUANG
 • 14
  25 thí sinh tại THCS TRƯỜNG THẠNH
 • 15
  24 thí sinh tại TH TẠ UYÊN
 • 16
  24 thí sinh tại TH TRƯƠNG VĂN THÀNH
 • 17
  18 thí sinh tại THCS LONG PHƯỚC
 • 18
  17 thí sinh tại TH PHONG PHÚ
 • 19
  16 thí sinh tại TH ĐINH TIÊN HOÀNG
 • 20
  14 thí sinh tại TH HIỆP PHÚ
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
785

Lượt đăng ký

782

Lượt thi

Đăng ký nhanh: