My Aloha
"Phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin giỏi" giai đoạn 2010-2020
bắt đầu

09h00

08/11/2020

kết thúc

20h00

26/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6 thí sinh đăng ký
 • 1
  1 thí sinh tại Huyện Trảng Bom
 • 2
  1 thí sinh tại Thành phố Biên Hòa
 • 3
  1 thí sinh tại Huyện Định Quán
 • 4
  1 thí sinh tại Tỉnh Hội
 • 5
  1 thí sinh tại Huyện Vĩnh Cửu
 • 6
  1 thí sinh tại Huyện Cẩm Mỹ
 • Xem thêm
7 thí sinh đã thi
 • 1
  3 thí sinh tại Thành phố Biên Hòa
 • 2
  2 thí sinh tại Huyện Vĩnh Cửu
 • 3
  1 thí sinh tại Huyện Định Quán
 • 4
  1 thí sinh tại Huyện Cẩm Mỹ
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
6

Lượt đăng ký

7

Lượt thi

Đăng ký nhanh: