banner
bắt đầu

08h00

26/06/2021

kết thúc

23h00

28/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

162
Lượt đăng kí
 • 1 48 thí sinh tại Chi hội 3B
 • 2 30 thí sinh tại Chi hội 5A
 • 3 21 thí sinh tại Chi hội 3D
 • 4 16 thí sinh tại Chi hội 4B
 • 5 8 thí sinh tại Chi hội 3C
 • 6 7 thí sinh tại Chi hội 2A
 • 7 6 thí sinh tại Chi hội 6C
 • 8 5 thí sinh tại Chi hội 6B
 • 9 4 thí sinh tại Chi hội 4A
 • 10 2 thí sinh tại Chi hội 5I
Xem thêm
1775
Lượt dự thi
 • 1 557 thí sinh tại Chi hội 3B
 • 2 415 thí sinh tại Chi hội 2A
 • 3 394 thí sinh tại Chi hội 5A
 • 4 129 thí sinh tại Chi hội 6B
 • 5 82 thí sinh tại Chi hội 4B
 • 6 44 thí sinh tại Chi hội 5B
 • 7 38 thí sinh tại Chi hội 3C
 • 8 36 thí sinh tại Chi hội 3D
 • 9 27 thí sinh tại Chi hội 5I
 • 10 11 thí sinh tại Chi hội 6C
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Cao Thị Thanh
 • 2Snow Dew
 • 3Thúy Hằng
 • 4Lê Bảo Doanh
 • 5Tuyết Sương
 • 6Nguyễn thị quỳnh hoa
 • 7Huỳnh Thị Băc Lý
 • 8Lê thị thanh
 • 9Hien Kt
 • 10Nguyễn Thị Hà
Xem thêm