My Aloha
Phỏng vấn thử - Thành công thật
Cuộc thi mô phỏng quy trình tuyển dụng của một tổ chức. Sinh viên nộp hồ sơ ứng tuyển, trải qua vòng thi kiểm tra năng lực và phỏng vấn.
bắt đầu

07h00

28/06/2020

kết thúc

09h45

28/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

48 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
45 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị đồng hành
thống kê
48

Lượt đăng ký

45

Lượt thi

Đăng ký nhanh: