My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  59 thí sinh tại ĐOÀN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TÀO ĐẶC BIỆT
 • 2
  48 thí sinh tại ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ
 • 3
  37 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
 • 4
  17 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT DÂN SỰ
 • 5
  10 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT QUỐC TẾ
 • 6
  7 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÌNH SỰ
 • 7
  5 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  62 lượt thi tại ĐOÀN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TÀO ĐẶC BIỆT
 • 2
  62 lượt thi tại ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ
 • 3
  56 lượt thi tại ĐOÀN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
 • 4
  21 lượt thi tại ĐOÀN KHOA LUẬT DÂN SỰ
 • 5
  12 lượt thi tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÌNH SỰ
 • 6
  10 lượt thi tại ĐOÀN KHOA LUẬT QUỐC TẾ
 • 7
  8 lượt thi tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 183
  Tổng lượt đăng ký
 • 232
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Địa chỉ: Số 123 quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: 0963982923
Email: trunghieunc4411@gmail.com

Đăng ký nhanh: