My Aloha
PHONG CÁCH SINH VIÊN LUẬT
cuộc thi nhằm tạo sân chơi và giúp các bạn sinh viên tìm hiểu về những thông tin bổ ích về trường cũng như Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường.
bắt đầu

07h00

21/09/2019

kết thúc

23h00

26/09/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

183 thí sinh đăng ký
 • 1
  59 thí sinh tại ĐOÀN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TÀO ĐẶC BIỆT
 • 2
  48 thí sinh tại ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ
 • 3
  37 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
 • 4
  17 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT DÂN SỰ
 • 5
  10 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT QUỐC TẾ
 • 6
  7 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÌNH SỰ
 • 7
  5 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
 • Xem thêm
232 thí sinh đã thi
 • 1
  62 thí sinh tại ĐOÀN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TÀO ĐẶC BIỆT
 • 2
  62 thí sinh tại ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ
 • 3
  56 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
 • 4
  21 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT DÂN SỰ
 • 5
  12 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÌNH SỰ
 • 6
  10 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT QUỐC TẾ
 • 7
  8 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

Đơn vị tài trợ
thống kê
183

Lượt đăng ký

232

Lượt thi

Đăng ký nhanh: