My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  52 thí sinh tại Khác (ghi rõ tên đơn vị công tác ở dưới)
 • 2
  11 thí sinh tại Đoàn phường Tân Tạo
 • 3
  11 thí sinh tại Đoàn phường Bình Hưng Hòa B
 • 4
  11 thí sinh tại Đoàn phường An Lạc A
 • 5
  10 thí sinh tại Đoàn phường Bình Trị Đông
 • 6
  10 thí sinh tại Đoàn phường Bình Trị Đông B
 • 7
  10 thí sinh tại Đoàn phường Bình Hưng Hòa A
 • 8
  9 thí sinh tại Đoàn phường An Lạc
 • 9
  9 thí sinh tại Đoàn phường Tân Tạo A
 • 10
  8 thí sinh tại Đoàn phường Bình Trị Đông A
 • 11
  7 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Trường THPT Bình Tân
 • 12
  6 thí sinh tại Đoàn phường Bình Hưng Hòa
 • 13
  5 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa
 • 14
  5 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Trường THPT An Lạc
 • 15
  1 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 • 16
  1 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  22 lượt thi tại Khác (ghi rõ tên đơn vị công tác ở dưới)
 • 2
  11 lượt thi tại Đoàn phường Tân Tạo
 • 3
  11 lượt thi tại Đoàn phường Bình Hưng Hòa B
 • 4
  11 lượt thi tại Đoàn phường An Lạc A
 • 5
  10 lượt thi tại Đoàn phường Bình Trị Đông
 • 6
  10 lượt thi tại Đoàn phường Bình Trị Đông B
 • 7
  9 lượt thi tại Đoàn phường Bình Hưng Hòa A
 • 8
  8 lượt thi tại Đoàn phường Tân Tạo A
 • 9
  8 lượt thi tại Đoàn phường Bình Trị Đông A
 • 10
  7 lượt thi tại Đoàn phường An Lạc
 • 11
  6 lượt thi tại Đoàn phường Bình Hưng Hòa
 • 12
  5 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên Trường THPT An Lạc
 • 13
  5 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa
 • 14
  5 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên Trường THPT Bình Tân
 • 15
  1 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 166
  Tổng lượt đăng ký
 • 129
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Đan Khanh

Địa chỉ:
Tel: 0765227456
Email: binhtan.quandoan@gmail.com

Đăng ký nhanh: