My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  27 thí sinh tại Đoàn phường Lái Thiêu
 • 2
  21 thí sinh tại Đoàn Cơ sở Sở Y tế
 • 3
  16 thí sinh tại Đoàn phường Bình Chuẩn
 • 4
  12 thí sinh tại Đoàn phường An Phú
 • 5
  10 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDHN - GDTX
 • 6
  9 thí sinh tại Đoàn phường Vĩnh Phú
 • 7
  9 thí sinh tại Đoàn phường Thuận Giao
 • 8
  7 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trịnh Hoài Đức
 • 9
  6 thí sinh tại Đoàn phường An Thạnh
 • 10
  5 thí sinh tại Đoàn phường Hưng Định
 • 11
  4 thí sinh tại Đoàn Cơ sở Cục Hải quan BD
 • 12
  4 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi
 • 13
  3 thí sinh tại Chi đoàn Liên cơ quan
 • 14
  3 thí sinh tại Đoàn phường Bình Nhâm
 • 15
  2 thí sinh tại Đoàn Cơ sở Sở Giao thông vận tải
 • 16
  2 thí sinh tại Đoàn phường Bình Hòa
 • 17
  2 thí sinh tại Chi đoàn CS Sở Tư pháp
 • 18
  1 thí sinh tại Chi đoàn CS Bệnh viên phục hồi chức năng tỉnh
 • 19
  1 thí sinh tại Đoàn trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn BD
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn CS Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - CNBD
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  27 lượt thi tại Đoàn phường Lái Thiêu
 • 2
  21 lượt thi tại Đoàn Cơ sở Sở Y tế
 • 3
  15 lượt thi tại Đoàn phường Bình Chuẩn
 • 4
  12 lượt thi tại Đoàn phường An Phú
 • 5
  9 lượt thi tại Đoàn Trung tâm GDHN - GDTX
 • 6
  9 lượt thi tại Đoàn phường Vĩnh Phú
 • 7
  9 lượt thi tại Đoàn phường Thuận Giao
 • 8
  8 lượt thi tại Đoàn trường THPT Trịnh Hoài Đức
 • 9
  6 lượt thi tại Đoàn phường An Thạnh
 • 10
  4 lượt thi tại Đoàn phường Hưng Định
 • 11
  4 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi
 • 12
  4 lượt thi tại Đoàn Cơ sở Cục Hải quan BD
 • 13
  3 lượt thi tại Chi đoàn Liên cơ quan
 • 14
  3 lượt thi tại Đoàn phường Bình Nhâm
 • 15
  2 lượt thi tại Đoàn Cơ sở Sở Giao thông vận tải
 • 16
  2 lượt thi tại Chi đoàn CS Sở Tư pháp
 • 17
  2 lượt thi tại Đoàn phường Bình Hòa
 • 18
  1 lượt thi tại Chi đoàn Công ty CP Kinh doanh và phát triển BD (Becamex TDC)
 • 19
  1 lượt thi tại Chi đoàn Quân sự thị xã
 • 20
  1 lượt thi tại Chi đoàn CS Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - CNBD
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 152
  Tổng lượt đăng ký
 • 148
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Thị đoàn Thuận An

Địa chỉ:
Tel: 0976964932
Email: tdthuanan@gmail.com

Đăng ký nhanh: