My Aloha
Phần thi Kiến thức-HT CHĐ Giỏi
Môn thi kiến thức tổng quát
bắt đầu

10h30

26/06/2020

kết thúc

11h30

26/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

51 thí sinh đăng ký
 • 1
  10 thí sinh tại Bình Chánh
 • 2
  10 thí sinh tại Gò Xoài
 • 3
  9 thí sinh tại Tân Nhựt
 • 4
  7 thí sinh tại Võ Văn Vân
 • 5
  5 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 6
  5 thí sinh tại Qui Đức
 • 7
  2 thí sinh tại Đồng Đen
 • 8
  1 thí sinh tại Phạm Văn Hai
 • 9
  1 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 10
  1 thí sinh tại Đa Phước
 • Xem thêm
51 thí sinh đã thi
 • 1
  10 thí sinh tại Bình Chánh
 • 2
  10 thí sinh tại Gò Xoài
 • 3
  9 thí sinh tại Tân Nhựt
 • 4
  7 thí sinh tại Võ Văn Vân
 • 5
  5 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 6
  5 thí sinh tại Qui Đức
 • 7
  2 thí sinh tại Đồng Đen
 • 8
  1 thí sinh tại Phạm Văn Hai
 • 9
  1 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 10
  1 thí sinh tại Đa Phước
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
51

Lượt đăng ký

51

Lượt thi

Đăng ký nhanh: