My Aloha
Phần thi kiến thức - Hội thi "Phụ trách sao giỏi" - Quận 12
Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm thực hiện trong 15 phút nội dung liên quan lịch sử Đội, Bác Hồ, sơ lược lịch sử Đoàn, Sơ lược Anh hùng Lý Tự Trọng
bắt đầu

07h00

13/01/2021

kết thúc

12h00

14/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

11 thí sinh đăng ký
 • 1
  3 thí sinh tại Tiểu học Trần Văn Ơn
 • 2
  2 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
 • 3
  1 thí sinh tại Tiểu học nguyễn Văn Thệ
 • 4
  1 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Thị Định
 • 5
  1 thí sinh tại Tiểu học Kim Đồng
 • 6
  1 thí sinh tại Tiểu học Trần Quang Cơ
 • 7
  1 thí sinh tại Tiểu học Võ Thị Sáu
 • 8
  1 thí sinh tại Tiểu học Lê Văn Thọ
 • Xem thêm
32 thí sinh đã thi
 • 1
  10 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
 • 2
  5 thí sinh tại Tiểu học Trần Văn Ơn
 • 3
  5 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Thị Định
 • 4
  3 thí sinh tại Tiểu học Trần Quang Cơ
 • 5
  3 thí sinh tại Tiểu học Lê Văn Thọ
 • 6
  1 thí sinh tại Tiểu học Thuận Kiều
 • 7
  1 thí sinh tại Tiểu học Võ Thị Sáu
 • 8
  1 thí sinh tại Tiểu học nguyễn Văn Thệ
 • 9
  1 thí sinh tại Tiểu học Trương Định
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
11

Lượt đăng ký

32

Lượt thi

Đăng ký nhanh: