My Aloha
PHẦN THI KIẾN THỨC HỘI THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI QUẬN 5 NH 2020-2021
PHẦN THI KIẾN THỨC HỘI THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI QUẬN 5 NH 2020-2021
bắt đầu

19h00

22/01/2021

kết thúc

21h00

22/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: