My Aloha
OVS ONLINE THÁNG 7.2021
Có 50 câu trắc nghiệm, nhân viên chọn câu trả lời đúng nhất trong 60 phút
bắt đầu

22h00

30/07/2021

kết thúc

23h59

01/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

49 lượt đăng ký
76 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
49

Lượt đăng ký

76

Lượt thi

Đăng ký nhanh: