My Aloha
Ou Xanh - Vòng Thi Sơ Loại
"Ou Xanh" Được tổ chức bởi CLB Tuyên Truyền Pháp Luật với mục tiêu mang đến kiến thức Bảo vệ môi trường dành cho Sinh viên Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh
bắt đầu

20h00

16/10/2020

kết thúc

19h00

28/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
1,026

Lượt đăng ký

1,007

Lượt thi

Đăng ký nhanh: