My Aloha
Ôn thi trắc nghiệm UDNTT cơ bản
UDNTT cơ bản
bắt đầu

07h00

11/01/2021

kết thúc

23h00

12/01/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: