My Aloha
Ôn tập trắc nghiệm CNTT cơ bản
Test CNTTCB
bắt đầu

10h30

12/11/2020

kết thúc

18h00

28/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

16 thí sinh đăng ký
12 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
16

Lượt đăng ký

12

Lượt thi

Đăng ký nhanh: