My Aloha
Ôn tập trắc nghiệm CNTT cơ bản
Test CNTTCB
bắt đầu

10h30

12/11/2020

kết thúc

18h00

28/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

16 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
10 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
16

Lượt đăng ký

10

Lượt thi

Đăng ký nhanh: