My Aloha
Ôn tập trắc nghiệm CNTT cơ bản 1 Năm 2021
Chúc các bạn ôn tập tốt và thi đạt yêu cầu. Ra trường đúng tiến độ nhé
bắt đầu

18h00

07/04/2021

kết thúc

17h00

11/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10 thí sinh đăng ký
3 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
10

Lượt đăng ký

3

Lượt thi

Đăng ký nhanh: