My Aloha
Ôn tập trắc nghiệm CNTT căn bản 2
Chúc các bạn Ôn tập tốt và Thi đạt yêu cầu. Ra trường đúng tiến độ nhé !!! -- Thầy Đông --
bắt đầu

18h00

31/07/2020

kết thúc

21h00

31/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
103

Lượt đăng ký

539

Lượt thi

Đăng ký nhanh: