My Aloha
Ôn tập trắc nghiệm CNTT căn bản 1
Ôn tập trắc nghiệm CNTT căn bản 1
bắt đầu

18h00

14/12/2019

kết thúc

22h00

21/12/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

122 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
921 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  Thanh Ngân
 • 2
  Phạm Thị Yến Nhi
 • 3
  Hà T.Phượnq
 • 4
  Ngân Ngân
 • 5
  Vinh Nguyễn
 • 6
  Hồ Thị Hồng Nhi
 • 7
  TRẦN XUÂN PHÚC
 • 8
  Sang Voice Official
 • 9
  Nguyễn Thị Thanh Duyên
 • 10
  Hoàng Anh
 • 11
  Nguyễn Cầm
 • 12
  Vũ Toàn
 • 13
  son thanh
 • 14
  Nguyễn Văn Sang
 • 15
  Linh Võ
 • 16
  Bách Lục Đạo
 • 17
  Nguyễn Huỳnh Ngọc Thắm
 • 18
  Hồ Nhựt Ý.
 • 19
  Nghĩa Lê
 • 20
  Lê thị minh thi
 • Xem thêm
thống kê
122

Lượt đăng ký

921

Lượt thi

Đăng ký nhanh: