My Aloha
ÔN TẬP HÓA HỌC 12: KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ
Ôn tập lý thuyết hóa học phần kim loại kiềm và kiềm thổ
bắt đầu

00h00

22/02/2021

kết thúc

00h00

24/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

458 thí sinh đăng ký
 • 1
  44 thí sinh tại 12C9
 • 2
  43 thí sinh tại 12C2
 • 3
  42 thí sinh tại 12C1
 • 4
  40 thí sinh tại 12C3
 • 5
  39 thí sinh tại 12C4
 • 6
  39 thí sinh tại 12C10
 • 7
  39 thí sinh tại 12C12
 • 8
  38 thí sinh tại 12C7
 • 9
  37 thí sinh tại 12C8
 • 10
  35 thí sinh tại 12C11
 • 11
  35 thí sinh tại 12C5
 • 12
  27 thí sinh tại 12C6
 • Xem thêm
458 thí sinh đã thi
 • 1
  44 thí sinh tại 12C9
 • 2
  42 thí sinh tại 12C1
 • 3
  42 thí sinh tại 12C2
 • 4
  40 thí sinh tại 12C3
 • 5
  39 thí sinh tại 12C4
 • 6
  39 thí sinh tại 12C10
 • 7
  39 thí sinh tại 12C12
 • 8
  38 thí sinh tại 12C7
 • 9
  37 thí sinh tại 12C8
 • 10
  36 thí sinh tại 12C11
 • 11
  35 thí sinh tại 12C5
 • 12
  27 thí sinh tại 12C6
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
458

Lượt đăng ký

458

Lượt thi

Đăng ký nhanh: