My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  169 thí sinh tại Đoàn phường Tân Đông Hiệp
 • 2
  137 thí sinh tại Đoàn phường An Bình
 • 3
  85 thí sinh tại Đoàn phường Dĩ An
 • 4
  70 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thắng
 • 5
  57 thí sinh tại Đoàn phường Bình An
 • 6
  45 thí sinh tại Khác
 • 7
  37 thí sinh tại Đoàn phường Tân Bình
 • 8
  24 thí sinh tại Đoàn phường Đông Hoà
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,883 lượt thi tại Đoàn phường Bình An
 • 2
  1,505 lượt thi tại Đoàn phường An Bình
 • 3
  1,221 lượt thi tại Đoàn phường Tân Đông Hiệp
 • 4
  834 lượt thi tại Đoàn phường Dĩ An
 • 5
  495 lượt thi tại Đoàn phường Bình Thắng
 • 6
  288 lượt thi tại Đoàn phường Đông Hoà
 • 7
  141 lượt thi tại Khác
 • 8
  101 lượt thi tại Đoàn phường Tân Bình
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 624
  Tổng lượt đăng ký
 • 6,469
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Thị Đoàn Dĩ An

Địa chỉ:
Tel: 0972598239
Email: thidoandian@gmail.com

Đăng ký nhanh: