My Aloha
NHANH NHƯ CHỚP - Long Khánh Amazing Race
Ở trạm này, toàn đội trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung, những câu đố mẹo.<br /><br /><br /><br /> Số câu hỏi: 10 (tương ứng 10 điểm)<br /><br /><br /><br /> Thời gian: 02 phút 00
bắt đầu

08h10

21/10/2018

kết thúc

17h45

21/10/2018

cuộc thi sẽ kết thúc trong

196 thí sinh đăng ký
 • 1
  27 thí sinh tại Đông Mới Vui - Thẩm Thị Thúy Vy - 1682457483 - 32
 • 2
  23 thí sinh tại Đioxin - Trần Quốc Thắng - 1286597436 - 26
 • 3
  21 thí sinh tại 60-B8 - Trần Hùng - 967909907 - 26
 • 4
  17 thí sinh tại Golden Dragon - Nguyễn Ngọc Kim Ngân - 948675477 - 32
 • 5
  13 thí sinh tại Ai Mà Biết - Nguyễn Đăng Nhật Thông - 984379963 - 29
 • 6
  12 thí sinh tại Bloodhounds - Nguyễn Đức Anh - 936032703 - 26
 • 7
  12 thí sinh tại No Smoking - Thông Vũ Cẩm Đào - 357895582 - 29
 • 8
  10 thí sinh tại STORM - Hoàng Ngọc Đông Nghi - 1202971448 - 26
 • 9
  9 thí sinh tại Sea Lions - Trần Minh Trí - 1693328012 - 25
 • 10
  9 thí sinh tại Fast n Furious - Huỳnh Phạm Nhật Tiến - 328006943 - 22
 • 11
  8 thí sinh tại Lone Sharks - Dương Nguyễn Mai Vy - 1697001915 - 19
 • 12
  8 thí sinh tại Dài & Dai - Đặng Trường Vũ - 1666670903 - 17
 • 13
  7 thí sinh tại DG-LK - Nguyễn Thị Kim Bình - 866795070 - 30
 • 14
  7 thí sinh tại WFAT - Nguyễn Mạnh Kiểm - 929678435 - 14
 • 15
  7 thí sinh tại Cool Fresh - Nguyễn Văn Mạnh - 1883103035 - 22
 • 16
  2 thí sinh tại Flash - Tống Tấn Tài - 1685965659 - 25
 • 17
  2 thí sinh tại Hiếu ốm nhom
 • 18
  1 thí sinh tại Lộc mập
 • 19
  1 thí sinh tại GOD TEAM - Phạm Hoàng Kha - 927086377 - 27
 • Xem thêm
0 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • Chưa có kết quả thi

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
196

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: