My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  27 thí sinh tại Đông Mới Vui - Thẩm Thị Thúy Vy - 1682457483 - 32
 • 2
  23 thí sinh tại Đioxin - Trần Quốc Thắng - 1286597436 - 26
 • 3
  21 thí sinh tại 60-B8 - Trần Hùng - 967909907 - 26
 • 4
  17 thí sinh tại Golden Dragon - Nguyễn Ngọc Kim Ngân - 948675477 - 32
 • 5
  13 thí sinh tại Ai Mà Biết - Nguyễn Đăng Nhật Thông - 984379963 - 29
 • 6
  12 thí sinh tại Bloodhounds - Nguyễn Đức Anh - 936032703 - 26
 • 7
  12 thí sinh tại No Smoking - Thông Vũ Cẩm Đào - 357895582 - 29
 • 8
  10 thí sinh tại STORM - Hoàng Ngọc Đông Nghi - 1202971448 - 26
 • 9
  9 thí sinh tại Sea Lions - Trần Minh Trí - 1693328012 - 25
 • 10
  9 thí sinh tại Fast n Furious - Huỳnh Phạm Nhật Tiến - 328006943 - 22
 • 11
  8 thí sinh tại Dài & Dai - Đặng Trường Vũ - 1666670903 - 17
 • 12
  8 thí sinh tại Lone Sharks - Dương Nguyễn Mai Vy - 1697001915 - 19
 • 13
  7 thí sinh tại WFAT - Nguyễn Mạnh Kiểm - 929678435 - 14
 • 14
  7 thí sinh tại Cool Fresh - Nguyễn Văn Mạnh - 1883103035 - 22
 • 15
  7 thí sinh tại DG-LK - Nguyễn Thị Kim Bình - 866795070 - 30
 • 16
  2 thí sinh tại Flash - Tống Tấn Tài - 1685965659 - 25
 • 17
  2 thí sinh tại Hiếu ốm nhom
 • 18
  1 thí sinh tại Lộc mập
 • 19
  1 thí sinh tại GOD TEAM - Phạm Hoàng Kha - 927086377 - 27
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • Chưa có kết quả thi

Thống kê tổng

 • 196
  Tổng lượt đăng ký
 • 0
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tỉnh đoàn Đồng Nai

Địa chỉ:
Tel: 0869587979
Email: bantuyengiaotddn@gmail.com

Đăng ký nhanh: