My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

  • 1
    27 thí sinh tại Đông Mới Vui - Thẩm Thị Thúy Vy - 1682457483 - 32
  • 2
    23 thí sinh tại Đioxin - Trần Quốc Thắng - 1286597436 - 26
  • 3
    21 thí sinh tại 60-B8 - Trần Hùng - 967909907 - 26
  • 4
    17 thí sinh tại Golden Dragon - Nguyễn Ngọc Kim Ngân - 948675477 - 32
  • 5
    13 thí sinh tại Ai Mà Biết - Nguyễn Đăng Nhật Thông - 984379963 - 29
  • 6
    12 thí sinh tại Bloodhounds - Nguyễn Đức Anh - 936032703 - 26
  • 7
    12 thí sinh tại No Smoking - Thông Vũ Cẩm Đào - 357895582 - 29
  • 8
    10 thí sinh tại STORM - Hoàng Ngọc Đông Nghi - 1202971448 - 26
  • 9
    9 thí sinh tại Sea Lions - Trần Minh Trí - 1693328012 - 25
  • 10
    9 thí sinh tại Fast n Furious - Huỳnh Phạm Nhật Tiến - 328006943 - 22
  • 11
    8 thí sinh tại Dài & Dai - Đặng Trường Vũ - 1666670903 - 17
  • 12
    8 thí sinh tại Lone Sharks - Dương Nguyễn Mai Vy - 1697001915 - 19
  • 13
    7 thí sinh tại WFAT - Nguyễn Mạnh Kiểm - 929678435 - 14
  • 14
    7 thí sinh tại Cool Fresh - Nguyễn Văn Mạnh - 1883103035 - 22
  • 15
    7 thí sinh tại DG-LK - Nguyễn Thị Kim Bình - 866795070 - 30
  • 16
    2 thí sinh tại Flash - Tống Tấn Tài - 1685965659 - 25
  • 17
    2 thí sinh tại Hiếu ốm nhom
  • 18
    1 thí sinh tại Lộc mập
  • 19
    1 thí sinh tại GOD TEAM - Phạm Hoàng Kha - 927086377 - 27
Xem thêm
  • 1
    129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
  • 2
    74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
  • 3
    72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
  • 4
    72 thí sinh tại CĐ Y tế
  • 5
    72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

  • Chưa có thí sinh thi
  • 1
    129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
  • 2
    74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
  • 3
    72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
  • 4
    72 thí sinh tại CĐ Y tế
  • 5
    72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

  • Chưa có kết quả thi
  • Chưa có kết quả thi

Thống kê tổng

  • 196
    Tổng lượt đăng ký
  • 0
    Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tỉnh đoàn Đồng Nai

Địa chỉ:
Tel: 0869587979
Email: bantuyengiaotddn@gmail.com

Đăng ký nhanh: