My Aloha
NHÀ BÈ MINIGAME: HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC 2019
Đây là thử thách của Tuổi trẻ Nhà Bè trong việc chinh phục "Hành trình theo chân Bác" và tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2019
bắt đầu

17h00

12/05/2019

kết thúc

23h55

19/05/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

22 thí sinh đăng ký
 • 1
  4 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 2
  3 thí sinh tại Đoàn Xã Phước Kiển
 • 3
  2 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 4
  2 thí sinh tại Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 5
  2 thí sinh tại Đoàn Xã Nhơn Đức
 • 6
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Hiệp Phước
 • 7
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Phú Xuân
 • 8
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở Cơ quan Chính quyền Huyện
 • 9
  1 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Long Thới
 • 10
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Long Thới
 • 11
  1 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương
 • Xem thêm
31 thí sinh đã thi
 • 1
  5 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 2
  4 thí sinh tại Đoàn Xã Long Thới
 • 3
  3 thí sinh tại Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 4
  2 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 5
  2 thí sinh tại Đoàn Xã Phước Kiển
 • 6
  2 thí sinh tại Đoàn Xã Phú Xuân
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Tài chính - Kế hoạch - Đoàn CQCQ Huyện
 • 8
  2 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Long Thới
 • 9
  1 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương
 • 10
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Nhơn Đức
 • 11
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Hiệp Phước
 • 12
  1 thí sinh tại Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND Huyện - Đoàn CQCQ Huyện
 • 13
  1 thí sinh tại Chi đoàn Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện
 • Xem thêm
 • 1
  Phạm Minh Tâm
  Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 2
  Nguyễn Thị Cẩm Tiên
  Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 3
  Hoa Leminh
  Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương
 • 4
  Phong Tấn
  Đoàn Xã Phước Kiển
 • 5
  Nguyễn Thị Phương Huyền
  Đoàn Xã Nhơn Đức
 • 6
  Phạm Anh Tuấn
  Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 7
  Từ mình tân
  Đoàn Xã Hiệp Phước
 • 8
  Kiều Kiều
 • 9
  Nguyễn Thư
 • 10
  Kimthoavo
  Đoàn Xã Phú Xuân
 • 11
  Tran Hai Khanh
  Chi đoàn Phòng Tài chính - Kế hoạch - Đoàn CQCQ Huyện
 • 12
  Minh Tâm
  Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND Huyện - Đoàn CQCQ Huyện
 • 13
  Thanh Thao
  Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 14
  Đinh Gia Viễn
  Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 15
  Huỳnh Thị Mỹ Hoa
  Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 16
  Sang Phước
 • 17
  Diễm Xuân
  Đoàn Xã Phú Xuân
 • 18
  Công Danh
  Đoàn Xã Phước Kiển
 • 19
  Minh Quân
  Đoàn Trường THPT Long Thới
 • 20
  Ngô Phạm Công Danh
  Chi đoàn Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện
 • Xem thêm
thống kê
22

Lượt đăng ký

31

Lượt thi

Đăng ký nhanh: