My Aloha
NHÀ BÈ MINIGAME: HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC 2019
Đây là thử thách của Tuổi trẻ Nhà Bè trong việc chinh phục "Hành trình theo chân Bác" và tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2019
bắt đầu

17h00

12/05/2019

kết thúc

23h55

19/05/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

22 thí sinh đăng ký
 • 1
  4 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 2
  3 thí sinh tại Đoàn Xã Phước Kiển
 • 3
  2 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 4
  2 thí sinh tại Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 5
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Hiệp Phước
 • 6
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Phú Xuân
 • 7
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở Cơ quan Chính quyền Huyện
 • 8
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Long Thới
 • 9
  1 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Long Thới
 • 10
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Nhơn Đức
 • 11
  1 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương
 • 12
  1 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Phước Kiển
 • Xem thêm
31 thí sinh đã thi
 • 1
  5 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 2
  4 thí sinh tại Đoàn Xã Long Thới
 • 3
  3 thí sinh tại Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 4
  2 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 5
  2 thí sinh tại Đoàn Xã Phước Kiển
 • 6
  2 thí sinh tại Đoàn Xã Phú Xuân
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Tài chính - Kế hoạch - Đoàn CQCQ Huyện
 • 8
  2 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Long Thới
 • 9
  1 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương
 • 10
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Nhơn Đức
 • 11
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Hiệp Phước
 • 12
  1 thí sinh tại Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND Huyện - Đoàn CQCQ Huyện
 • 13
  1 thí sinh tại Chi đoàn Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
22

Lượt đăng ký

31

Lượt thi

Đăng ký nhanh: