My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  3 thí sinh tại Đoàn Xã Phước Kiển
 • 2
  2 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 3
  2 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 4
  2 thí sinh tại Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 5
  2 thí sinh tại Đoàn Xã Phú Xuân
 • 6
  2 thí sinh tại Đoàn Xã Nhơn Đức
 • 7
  1 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Tài chính - Kế hoạch - Đoàn CQCQ Huyện
 • 8
  1 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương
 • 9
  1 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Long Thới
 • 10
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Long Thới
 • 11
  1 thí sinh tại Đoàn Xã Hiệp Phước
 • 12
  1 thí sinh tại Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND Huyện - Đoàn CQCQ Huyện
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  5 lượt thi tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 2
  4 lượt thi tại Đoàn Xã Long Thới
 • 3
  2 lượt thi tại Đoàn Trường THPT Long Thới
 • 4
  2 lượt thi tại Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 5
  2 lượt thi tại Đoàn Xã Phước Kiển
 • 6
  2 lượt thi tại Đoàn Xã Phú Xuân
 • 7
  2 lượt thi tại Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 8
  2 lượt thi tại Chi đoàn Phòng Tài chính - Kế hoạch - Đoàn CQCQ Huyện
 • 9
  1 lượt thi tại Chi đoàn Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện
 • 10
  1 lượt thi tại Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương
 • 11
  1 lượt thi tại Đoàn Xã Nhơn Đức
 • 12
  1 lượt thi tại Đoàn Xã Hiệp Phước
 • 13
  1 lượt thi tại Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND Huyện - Đoàn CQCQ Huyện
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 22
  Tổng lượt đăng ký
 • 30
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Chan Tam

Địa chỉ: Huyện Đoàn Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 0938686410
Email: minhtamks12bhvhc@gmail.com

Đăng ký nhanh: