My Aloha
NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM
30 câu hỏi
bắt đầu

08h00

09/06/2021

kết thúc

11h33

20/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

125 lượt đăng ký
 • 1
  81 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • 2
  14 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
 • 3
  14 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
 • 4
  8 thí sinh tại Người dân trên địa bàn xã
 • 5
  8 thí sinh tại Hội Nông Dân xã
182 lượt dự thi
 • 1
  111 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • 2
  28 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
 • 3
  21 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
 • 4
  12 thí sinh tại Hội Nông Dân xã
 • 5
  10 thí sinh tại Người dân trên địa bàn xã
 • 1
  Mai Tuyền
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • 2
  Thanh Tuyền
  Người dân trên địa bàn xã
 • 3
  Kim Cương _TN
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • 4
  Lê Mạnh Trinh
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
 • 5
  Nguyen Huynh Mai Nhi
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • 6
  Nguyễn Hồng Ngà
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
 • 7
  Nguyen Huynh Mai Trinh
  Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
 • 8
  Phương Quỳnh
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • 9
  Nhân
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • 10
  Võ Thị Trúc Lam
  Hội Nông Dân xã
 • 11
  Kiều Trâm
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • 12
  Nguyễn Thị Mai Tuyền
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • 13
  Tuyet Mai
  Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
 • 14
  Thu Hoai
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
 • 15
  Tuyết Nga
  Hội Nông Dân xã
 • 16
  Nguyễn Văn Xuân
  Hội Nông Dân xã
 • 17
  Nguyễn Thị Mai Tuyền
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • 18
  Huỳnh Trọng Nguyễn
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • 19
  ABC
  Người dân trên địa bàn xã
 • 20
  Phạm Thị Thúy Hằng
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
125

Lượt đăng ký

182

Lượt thi

Đăng ký nhanh: