My Aloha
Người nhân văn với Pháp luật
Đề thi trắc nghiệm vòng loại gồm 50 câu (100 điểm) trong thời gian 60 phút. Thí sinh chỉ được làm bài thi một lần duy nhất.
bắt đầu

14h00

08/03/2019

kết thúc

14h00

11/03/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

13 thí sinh đăng ký
 • 1
  3 thí sinh tại Khoa Đông phương học
 • 2
  2 thí sinh tại Bộ môn Du lịch
 • 3
  2 thí sinh tại Bộ môn Ngôn ngữ học
 • 4
  1 thí sinh tại Bộ môn Giáo dục thể chất
 • 5
  1 thí sinh tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 6
  1 thí sinh tại Phòng Công tác sinh viên
 • 7
  1 thí sinh tại Phòng Đào tạo
 • 8
  1 thí sinh tại Khoa Địa lý
 • 9
  1 thí sinh tại Khoa Đô thị học
 • Xem thêm
20 thí sinh đã thi
 • 1
  6 thí sinh tại Khoa Đông phương học
 • 2
  2 thí sinh tại Khoa Xã hội học
 • 3
  2 thí sinh tại Khoa Đô thị học
 • 4
  2 thí sinh tại Bộ môn Giáo dục thể chất
 • 5
  2 thí sinh tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 6
  2 thí sinh tại Khoa Địa lý
 • 7
  2 thí sinh tại Phòng Đào tạo
 • 8
  2 thí sinh tại Bộ môn Ngôn ngữ học
 • Xem thêm
 • 1
  Thanh An
  Phòng Đào tạo
 • 2
  Đại học KHXN&NV đồng hành cùng pháp luật năm 2019
  Khoa Đông phương học
 • 3
  Trang Phạm Thị Phương
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 4
  Quách Ngọc Thiện
  Khoa Đông phương học
 • 5
  Huỳnh Quang Thịnh
  Bộ môn Giáo dục thể chất
 • 6
  Đạt Lê Thành
  Bộ môn Ngôn ngữ học
 • 7
  Trang Phạm
  Khoa Đông phương học
 • 8
  Lê Văn A
  Khoa Xã hội học
 • 9
  Quản trị viên
  Khoa Địa lý
 • 10
  Lê Thành Đạt
  Khoa Đô thị học
 • Xem thêm
Đơn vị đồng hành
thống kê
13

Lượt đăng ký

20

Lượt thi

Đăng ký nhanh: