My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  181 thí sinh tại Đoàn Khu chế xuất Linh Trung
 • 2
  113 thí sinh tại Đoàn Khu chế xuất Tân Thuận
 • 3
  107 thí sinh tại Đoàn trường CTIM
 • 4
  85 thí sinh tại Đoàn Khu công nghệ cao
 • 5
  76 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Tạo
 • 6
  61 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Bình
 • 7
  41 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi
 • 8
  20 thí sinh tại Đoàn Công ty IPC
 • 9
  16 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Ban quản lý Hepza
 • 10
  13 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Hiệp Phước
 • 11
  10 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Cát Lái
 • 12
  10 thí sinh tại Đoàn cơ quan Ban quản lý Khu Nam
 • 13
  8 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 14
  1 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp
 • 15
  1 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Bình Chiểu
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  453 lượt thi tại Đoàn Khu chế xuất Linh Trung
 • 2
  177 lượt thi tại Đoàn Khu công nghệ cao
 • 3
  168 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Tạo
 • 4
  167 lượt thi tại Đoàn trường CTIM
 • 5
  144 lượt thi tại Đoàn Khu chế xuất Tân Thuận
 • 6
  102 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Bình
 • 7
  94 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi
 • 8
  35 lượt thi tại Đoàn Công ty IPC
 • 9
  27 lượt thi tại Chi đoàn cơ quan Ban quản lý Hepza
 • 10
  17 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Hiệp Phước
 • 11
  15 lượt thi tại Đơn vị khác
 • 12
  11 lượt thi tại Đoàn cơ quan Ban quản lý Khu Nam
 • 13
  10 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Cát Lái
 • 14
  3 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Bình Chiểu
 • 15
  2 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 743
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,425
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Đoàn Các KCX và KCN TP.HCM

Địa chỉ:
Tel: 0939547922
Email: doankcxkcn@gmail.com

Đăng ký nhanh: