My Aloha
Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của Chúng ta
bắt đầu

07h00

10/05/2021

kết thúc

21h00

30/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4,414 thí sinh đăng ký
 • 1
  970 thí sinh tại CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn
 • 2
  333 thí sinh tại CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 3
  297 thí sinh tại CĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • 4
  224 thí sinh tại CĐ Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 5
  216 thí sinh tại CĐ Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam
 • 6
  200 thí sinh tại CĐ Bộ Tài chính
 • 7
  196 thí sinh tại CĐ Đài Truyền hình Việt Nam
 • 8
  187 thí sinh tại CĐ Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • 9
  165 thí sinh tại CĐ Thông tấn xã Việt Nam
 • 10
  160 thí sinh tại CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam
 • 11
  128 thí sinh tại CĐ Bộ Tư pháp
 • 12
  112 thí sinh tại CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • 13
  112 thí sinh tại CĐ Cơ quan Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương
 • 14
  89 thí sinh tại CĐ Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 • 15
  87 thí sinh tại CĐ Ban Dân vận Trung ương
 • 16
  85 thí sinh tại CĐ Bộ Nội Vụ
 • 17
  72 thí sinh tại CĐ Hội Nông dân Việt Nam
 • 18
  68 thí sinh tại CĐ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • 19
  66 thí sinh tại CĐ Văn phòng Quốc hội
 • 20
  60 thí sinh tại CĐ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • Xem thêm
6,993 thí sinh đã thi
 • 1
  1,540 thí sinh tại CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn
 • 2
  479 thí sinh tại CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 3
  434 thí sinh tại CĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • 4
  353 thí sinh tại CĐ Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 5
  333 thí sinh tại CĐ Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam
 • 6
  313 thí sinh tại CĐ Bộ Tài chính
 • 7
  300 thí sinh tại CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam
 • 8
  296 thí sinh tại CĐ Đài Truyền hình Việt Nam
 • 9
  293 thí sinh tại CĐ Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • 10
  234 thí sinh tại CĐ Thông tấn xã Việt Nam
 • 11
  201 thí sinh tại CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • 12
  185 thí sinh tại CĐ Bộ Tư pháp
 • 13
  180 thí sinh tại CĐ Cơ quan Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương
 • 14
  149 thí sinh tại CĐ Bộ Nội Vụ
 • 15
  149 thí sinh tại CĐ Ban Dân vận Trung ương
 • 16
  133 thí sinh tại CĐ Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 • 17
  120 thí sinh tại CĐ Văn phòng Quốc hội
 • 18
  106 thí sinh tại CĐ Hội Nông dân Việt Nam
 • 19
  101 thí sinh tại CĐ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 20
  100 thí sinh tại CĐ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ hai, 26/04/2021

Thể lệ


thống kê
4,414

Lượt đăng ký

6,993

Lượt thi

Đăng ký nhanh: