My Aloha
NGÀY HỘI NON SÔNG
Mỗi thí sinh chọn một đáp án đúng nhất
bắt đầu

20h00

07/04/2021

kết thúc

20h00

20/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

72 thí sinh đăng ký
 • 1
  55 thí sinh tại TRƯỜNG THCS TRẦN BỘI CƠ
 • 2
  4 thí sinh tại KHU PHỐ 1
 • 3
  3 thí sinh tại KHU PHỐ 5
 • 4
  3 thí sinh tại KHU PHỐ 7
 • 5
  2 thí sinh tại KHU PHỐ 8
 • 6
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 9
 • 7
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 6
 • 8
  1 thí sinh tại TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐỨC CẢNH
 • 9
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 2
 • 10
  1 thí sinh tại LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
 • Xem thêm
93 thí sinh đã thi
 • 1
  73 thí sinh tại TRƯỜNG THCS TRẦN BỘI CƠ
 • 2
  5 thí sinh tại KHU PHỐ 1
 • 3
  4 thí sinh tại KHU PHỐ 5
 • 4
  3 thí sinh tại KHU PHỐ 7
 • 5
  2 thí sinh tại KHU PHỐ 6
 • 6
  2 thí sinh tại KHU PHỐ 8
 • 7
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 9
 • 8
  1 thí sinh tại TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐỨC CẢNH
 • 9
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 2
 • 10
  1 thí sinh tại LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
72

Lượt đăng ký

93

Lượt thi

Đăng ký nhanh: