My Aloha
Ngân hàng đề thi về nghiệp vụ Tín dụng - Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa
Bộ đề thi phục vụ cho công tác nâng cao nghiệp vụ, đánh giá chất lượng cán bộ định kỳ (Lưu hành nội bộ)
bắt đầu

10h00

01/01/2020

kết thúc

10h10

01/01/2025

cuộc thi sẽ kết thúc trong

24 thí sinh đăng ký
 • 1
  8 thí sinh tại Agribank Chi nhánh Số 3 - Thanh Hóa
 • 2
  6 thí sinh tại Hội sở Agribank tỉnh Thanh Hóa
 • 3
  2 thí sinh tại Agribank Chi nhánh huyện Lang Chánh - Thanh Hóa
 • 4
  2 thí sinh tại Agribank Chi nhánh huyện Bá Thước - Thanh Hóa
 • 5
  2 thí sinh tại Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa
 • 6
  2 thí sinh tại Agribank Chi nhánh huyện Đông Sơn - Thanh Hóa
 • 7
  1 thí sinh tại Agribank Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa
 • 8
  1 thí sinh tại Agribank Chi nhánh Số 4 - Thanh Hóa
 • Xem thêm
58 thí sinh đã thi
 • 1
  25 thí sinh tại Hội sở Agribank tỉnh Thanh Hóa
 • 2
  16 thí sinh tại Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa
 • 3
  12 thí sinh tại Agribank Chi nhánh Số 3 - Thanh Hóa
 • 4
  1 thí sinh tại Agribank Chi nhánh huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
 • 5
  1 thí sinh tại Agribank Chi nhánh huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
 • 6
  1 thí sinh tại Agribank Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa
 • 7
  1 thí sinh tại Agribank Chi nhánh huyện Lang Chánh - Thanh Hóa
 • 8
  1 thí sinh tại Agribank Chi nhánh huyện Đông Sơn - Thanh Hóa
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
24

Lượt đăng ký

58

Lượt thi

Đăng ký nhanh: