My Aloha
MÙA XUÂN LỊCH SỬ NĂM 2021 ĐỢT 1
Cuộc thi trực tuyến về lịch sử dành cho sinh viên trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM, do Đoàn Hội Đông phương học kết hợp với Đoàn khoa Lịch sử tổ chức
bắt đầu

20h00

03/05/2021

kết thúc

20h00

04/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

194 thí sinh đăng ký
 • 1
  51 thí sinh tại Khoa Đông phương học
 • 2
  41 thí sinh tại Khoa Lịch sử
 • 3
  18 thí sinh tại Khoa Hàn Quốc học
 • 4
  10 thí sinh tại Khoa Du lịch
 • 5
  9 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Trung Quốc
 • 6
  8 thí sinh tại Khoa Xã hội học
 • 7
  7 thí sinh tại Khoa Văn hoá học
 • 8
  6 thí sinh tại Khoa Quan hệ quốc tế
 • 9
  6 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Anh
 • 10
  6 thí sinh tại Khoa Nhật Bản học
 • 11
  5 thí sinh tại Khoa Công tác xã hội
 • 12
  5 thí sinh tại Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha
 • 13
  5 thí sinh tại Khoa Ngôn ngữ học
 • 14
  4 thí sinh tại Khoa Báo chí & Truyền thông
 • 15
  3 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Nga
 • 16
  2 thí sinh tại Khoa Triết học
 • 17
  2 thí sinh tại Khoa Thư viện - Thông tin học
 • 18
  2 thí sinh tại Khoa Địa lý học
 • 19
  2 thí sinh tại Khoa Nhân học
 • 20
  1 thí sinh tại Khoa Tâm lý học
 • Xem thêm
193 thí sinh đã thi
 • 1
  50 thí sinh tại Khoa Đông phương học
 • 2
  40 thí sinh tại Khoa Lịch sử
 • 3
  18 thí sinh tại Khoa Hàn Quốc học
 • 4
  11 thí sinh tại Khoa Du lịch
 • 5
  9 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Trung Quốc
 • 6
  8 thí sinh tại Khoa Xã hội học
 • 7
  7 thí sinh tại Khoa Văn hoá học
 • 8
  6 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Anh
 • 9
  6 thí sinh tại Khoa Quan hệ quốc tế
 • 10
  6 thí sinh tại Khoa Nhật Bản học
 • 11
  5 thí sinh tại Khoa Công tác xã hội
 • 12
  5 thí sinh tại Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha
 • 13
  5 thí sinh tại Khoa Ngôn ngữ học
 • 14
  4 thí sinh tại Khoa Báo chí & Truyền thông
 • 15
  3 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Nga
 • 16
  2 thí sinh tại Khoa Triết học
 • 17
  2 thí sinh tại Khoa Nhân học
 • 18
  2 thí sinh tại Khoa Thư viện - Thông tin học
 • 19
  2 thí sinh tại Khoa Địa lý học
 • 20
  1 thí sinh tại Khoa Văn học
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 30/10/2020

TÓM TẮT THỂ LỆ CUỘC THI


Tin tức

thống kê
194

Lượt đăng ký

193

Lượt thi

Đăng ký nhanh: