My Aloha
MTTQ H.Bình Chánh: Hội thi “Cán bộ Mặt trận với kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng công nghệ 4.0
Phần trắc nghiệm Hội thi “Cán bộ Mặt trận với kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng công nghệ 4.0”
bắt đầu

13h30

23/07/2020

kết thúc

17h00

23/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

35 thí sinh đăng ký
 • 1
  3 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc B
 • 2
  3 thí sinh tại Khac
 • 3
  3 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng
 • 4
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Kiên
 • 5
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú Tây
 • 6
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Phước
 • 7
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long
 • 8
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc A
 • 9
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Túc
 • 10
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Phú
 • 11
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh
 • 12
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi
 • 13
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lê Minh Xuân
 • 14
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt
 • 15
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phạm Văn Hai
 • 16
  1 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Qui Đức
 • 17
  1 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quý Tây
 • Xem thêm
30 thí sinh đã thi
 • 1
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Túc
 • 2
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Phú
 • 3
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh
 • 4
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lê Minh Xuân
 • 5
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt
 • 6
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc A
 • 7
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long
 • 8
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phạm Văn Hai
 • 9
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi
 • 10
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Kiên
 • 11
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng
 • 12
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc B
 • 13
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú Tây
 • 14
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Phước
 • 15
  1 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Qui Đức
 • 16
  1 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quý Tây
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị đồng hành
thống kê
35

Lượt đăng ký

30

Lượt thi

Đăng ký nhanh: